Friday , October 22 2021

Minh Tú đăng ảnh thuở nhỏ, tự trấn a bản thân giữa ồn ao bị bôi nhọ danh dự tại Miss Supranational[ad_1]

Suốt một ngày qua, thông tin BTC Miss Supranational 2018 liên tục nhận được tin nhắn khiếu nại Minh Tú mua giải từ các giám đốc quốc gia nắm giữ bản quyền cuộc thi đã gây xôn xao dư luận. Hoa hậu Hải Dương – Người nắm giữa bản quyền Miss Supranational tại Việt Nam cho biết, người từng được cho đã gửi thông tin sai lệch, ảnh nude thừ thời Điều người thành chủ thị thuật thế giới đã đứng sau toàn bộ sự việc này. Theo Hoa hậu Hải Dương, người này lan truyền thông tin Minh Tú mua giải, đã chắc suất Hoa hậu vì có đến 30 người sang Ba Lan cổ vũ tới các Giám đốc quốc gia của Miss Supranational ở nhiều quốc gia. Điều này đã khiến các Giám đốc Quốc gia vô cùng phẫn nộ và gửi tin nhắn khiếu nại đến BTC Miss Supranational 2018 ở Ba Lan.

</p> <p>Trước thông tin này, Minh Tú hoàn toàn giữ thái độ lặng và vẫn tiếp tục cùng các thí sinh Miss Supranational tham gá các hoạt động tại cuộc thi. Cho đến mới đây, cô đã đang tải loạt ảnh thuở nhỏ lên trang Facebook cá nhân, kê dòng chia sẻ: "<i>Missing Home. Anh Hai mới gửi sáng nay giữa bầu trời tâm hồn đầy giáng bão "</i>. Động thái này của Minh Tú đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ công chúng. Ở Ở Ở ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô án án án án án án án án Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption active" style="" type="Photo"> <div><img loading="lazy" style="width:100%;max-width:100%;" src="https://kenh14cdn.com/2018/11/28/4683710121796947587078352076465217004371968o-1543402701799487553223.jpg" id="img_865a5ef0-f2fc-11e8-9ac9-e38b48dcd3c7" w="960" h="1280" alt="Minh Tú đăng ảnh thuở nhỏ, tự trấn a bản thân giữa ồn ao bị bôi nhọ danh dự tại Miss Supranational - Ảnh 1." title="Minh Tú đăng ảnh thuở nhỏ, tự trấn a bản thân giữa ồn ao bị bôi nhọ danh dự tại Miss Supranational - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="865a5ef0-f2fc-11e8-9ac9-e38b48dcd3c7" type="photo" data-original="https://kenh14cdn.com/2018/11/28/4683710121796947587078352076465217004371968o-1543402701799487553223.jpg" width="" height=""/></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode LayoutAlbumWrapper alignJustify" style="" type="LayoutAlbum"> <div class="LayoutAlbumContent"> <div class="LayoutAlbumRow"> <figure class="LayoutAlbumItem"><img style="height: 309px; width: 231.813px;" title="" alt="" src="https://kenh14cdn.com/thumb_w/660/2018/11/28/4711809321796947853744992202975604716863488o-1543402701805861809291.jpg" url="https://kenh14cdn.com/2018/11/28/4711809321796947853744992202975604716863488o-1543402701805861809291.jpg" w="925" h="1233" photoid="86d9c820-f2fc-11e8-86db-61e3517b9a39"/><figcaption/></figure> <figure class="LayoutAlbumItem"><img style="height: 309px; width: 410.765px;" title="" alt="" src="https://kenh14cdn.com/thumb_w/660/2018/11/28/4686976521796948153744963895371609023709184o-15434027018031664388261.jpg" url="https://kenh14cdn.com/2018/11/28/4686976521796948153744963895371609023709184o-15434027018031664388261.jpg" w="1170" h="878" photoid="868fede0-f2fc-11e8-87c7-e71f8b5f2766"/><figcaption/></figure> </div> </div> <div class="LayoutAlbumCaptionWrapper"> <p class="LayoutAlbumCaption" data-placeholder="[nhập chú thích]">Ă n n n th b b b v v v v v an an an Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min. </p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="" type="Photo"> <div><img loading="lazy" style="width:100%;max-width:100%;" src="https://kenh14cdn.com/2018/11/28/minh-tu-3-1542541270680x0-15434028102272105226408.jpg" id="img_c6cd8c00-f2fc-11e8-98bc-912ea45579d6" w="680" h="453" alt="Minh Tú đăng ảnh thu ở nhỏ, tự trấn an bản thân giữa ồn ao bị bôi nhọ danh dự tại Miss Supranational - Ảnh 3." title="Minh Tú đăng ảnh thu ở nhỏ, tự trấn an bản thân giữa ồn ao bị bôi nhọ danh dự tại Miss Supranational - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="c6cd8c00-f2fc-11e8-98bc-912ea45579d6" type="photo" data-original="https://kenh14cdn.com/2018/11/28/minh-tu-3-1542541270680x0-15434028102272105226408.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Hiển tại, ngoài chia sẻ của Hoa Hậu Hải Dương, người được cho đứng sau và có hành động bôi nhọ danh dự Minh Tú vẫn chưa có phản hồi nào về sự việc.</p> </div> </div> </div> <p><script> (runinit = window.runinit || []).push(function () { var footerFbSdk = { isLoaded: false, init: function () { var me = this; $(window).scroll(function () { if ($('.k14-home').length > 0 && $('#liSuKien').length > 0) { var pScrollCuon = $(window).scrollTop(); var liSuKienTop = $('#liSuKien').offset().top; if (pScrollCuon >= liSuKienTop && !me.isLoaded) { me.LoadFbSdk(); me.isLoaded = true; } } else if (!me.isLoaded) { me.LoadFbSdk(); me.isLoaded = true; } }); }, LoadFbSdk: function () { (function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); } };</p> <p>footerFbSdk.init(); }); </script></pre> [ad_2] <br /><a href="http://kenh14.vn/minh-tu-dang-anh-thuo-nho-tu-tran-an-ban-than-giua-on-ao-bi-boi-nho-danh-du-tai-miss-supranational-20181128180558095.chn">Source link </a></p> </div><!-- .entry /--> <div class="share-post"> <span class="share-text">Share</span> <ul class="flat-social"> <li><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://uneath.com/vietnam/minh-tu-dang-anh-thuo-nho-tu-tran-a-ban-than-giua-on-ao-bi-boi-nho-danh-du-tai-miss-supranational/" class="social-facebook" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-facebook"></i> <span>Facebook</span></a></li> <li><a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Minh+T%C3%BA+%C4%91%C4%83ng+%E1%BA%A3nh+thu%E1%BB%9F+nh%E1%BB%8F%2C+t%E1%BB%B1+tr%E1%BA%A5n+a+b%E1%BA%A3n+th%C3%A2n+gi%E1%BB%AFa+%E1%BB%93n+ao+b%E1%BB%8B+b%C3%B4i+nh%E1%BB%8D+danh+d%E1%BB%B1+t%E1%BA%A1i+Miss+Supranational&url=https://uneath.com/vietnam/minh-tu-dang-anh-thuo-nho-tu-tran-a-ban-than-giua-on-ao-bi-boi-nho-danh-du-tai-miss-supranational/" class="social-twitter" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-twitter"></i> <span>Twitter</span></a></li> <li><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://uneath.com/vietnam/minh-tu-dang-anh-thuo-nho-tu-tran-a-ban-than-giua-on-ao-bi-boi-nho-danh-du-tai-miss-supranational/&title=Minh+T%C3%BA+%C4%91%C4%83ng+%E1%BA%A3nh+thu%E1%BB%9F+nh%E1%BB%8F%2C+t%E1%BB%B1+tr%E1%BA%A5n+a+b%E1%BA%A3n+th%C3%A2n+gi%E1%BB%AFa+%E1%BB%93n+ao+b%E1%BB%8B+b%C3%B4i+nh%E1%BB%8D+danh+d%E1%BB%B1+t%E1%BA%A1i+Miss+Supranational" class="social-linkedin" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-linkedin"></i> <span>LinkedIn</span></a></li> <li><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://uneath.com/vietnam/minh-tu-dang-anh-thuo-nho-tu-tran-a-ban-than-giua-on-ao-bi-boi-nho-danh-du-tai-miss-supranational/&description=Minh+T%C3%BA+%C4%91%C4%83ng+%E1%BA%A3nh+thu%E1%BB%9F+nh%E1%BB%8F%2C+t%E1%BB%B1+tr%E1%BA%A5n+a+b%E1%BA%A3n+th%C3%A2n+gi%E1%BB%AFa+%E1%BB%93n+ao+b%E1%BB%8B+b%C3%B4i+nh%E1%BB%8D+danh+d%E1%BB%B1+t%E1%BA%A1i+Miss+Supranational&media=" class="social-pinterest" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-pinterest"></i> <span>Pinterest</span></a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <!-- .share-post --> <div class="clear"></div> </div><!-- .post-inner --> <script type="application/ld+json">{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Article","dateCreated":"2018-11-28T17:41:43+00:00","datePublished":"2018-11-28T17:41:43+00:00","dateModified":"2018-11-28T17:41:43+00:00","headline":"Minh T\u00fa \u0111\u0103ng \u1ea3nh thu\u1edf nh\u1ecf, t\u1ef1 tr\u1ea5n a b\u1ea3n th\u00e2n gi\u1eefa \u1ed3n ao b\u1ecb b\u00f4i nh\u1ecd danh d\u1ef1 t\u1ea1i Miss Supranational","name":"Minh T\u00fa \u0111\u0103ng \u1ea3nh thu\u1edf nh\u1ecf, t\u1ef1 tr\u1ea5n a b\u1ea3n th\u00e2n gi\u1eefa \u1ed3n ao b\u1ecb b\u00f4i nh\u1ecd danh d\u1ef1 t\u1ea1i Miss Supranational","keywords":[],"url":"https:\/\/uneath.com\/vietnam\/minh-tu-dang-anh-thuo-nho-tu-tran-a-ban-than-giua-on-ao-bi-boi-nho-danh-du-tai-miss-supranational\/","description":"[ad_1] Su\u1ed1t m\u1ed9t ng\u00e0y qua, th\u00f4ng tin BTC Miss Supranational 2018 li\u00ean t\u1ee5c nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c tin nh\u1eafn khi\u1ebfu n\u1ea1i Minh T\u00fa mua gi\u1ea3i t\u1eeb c\u00e1c gi\u00e1m \u0111\u1ed1c qu\u1ed1c gia n\u1eafm gi\u1eef b\u1ea3n quy\u1ec1n cu\u1ed9c thi \u0111\u00e3 g\u00e2y x\u00f4n xao d\u01b0 lu\u1eadn. Hoa h","copyrightYear":"2018","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"uneath","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/uneath.com\/wp-content\/themes\/sahifa\/images\/logo@2x.png"}},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/uneath.com\/vietnam\/minh-tu-dang-anh-thuo-nho-tu-tran-a-ban-than-giua-on-ao-bi-boi-nho-danh-du-tai-miss-supranational\/","breadcrumb":{"@id":"#Breadcrumb"}},"author":{"@type":"Person","name":"vietnam","url":"https:\/\/uneath.com\/author\/vietnam\/"},"articleSection":"vietnam","articleBody":"\r\n[ad_1]\r\n\n\n\n\n\nSu\u1ed1t m\u1ed9t ng\u00e0y qua, th\u00f4ng tin BTC Miss Supranational 2018 li\u00ean t\u1ee5c nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c tin nh\u1eafn khi\u1ebfu n\u1ea1i Minh T\u00fa mua gi\u1ea3i t\u1eeb c\u00e1c gi\u00e1m \u0111\u1ed1c qu\u1ed1c gia n\u1eafm gi\u1eef b\u1ea3n quy\u1ec1n cu\u1ed9c thi \u0111\u00e3 g\u00e2y x\u00f4n xao d\u01b0 lu\u1eadn. Hoa h\u1eadu H\u1ea3i D\u01b0\u01a1ng - Ng\u01b0\u1eddi n\u1eafm gi\u1eefa b\u1ea3n quy\u1ec1n Miss Supranational t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam cho bi\u1ebft, ng\u01b0\u1eddi t\u1eebng \u0111\u01b0\u1ee3c cho \u0111\u00e3 g\u1eedi th\u00f4ng tin sai l\u1ec7ch, \u1ea3nh nude th\u1eeb th\u1eddi \u0110i\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi th\u00e0nh ch\u1ee7 th\u1ecb thu\u1eadt th\u1ebf gi\u1edbi \u0111\u00e3 \u0111\u1ee9ng sau to\u00e0n b\u1ed9 s\u1ef1 vi\u1ec7c n\u00e0y. Theo Hoa h\u1eadu H\u1ea3i D\u01b0\u01a1ng, ng\u01b0\u1eddi n\u00e0y lan truy\u1ec1n th\u00f4ng tin Minh T\u00fa mua gi\u1ea3i, \u0111\u00e3 ch\u1eafc su\u1ea5t Hoa h\u1eadu v\u00ec c\u00f3 \u0111\u1ebfn 30 ng\u01b0\u1eddi sang Ba Lan c\u1ed5 v\u0169 t\u1edbi c\u00e1c Gi\u00e1m \u0111\u1ed1c qu\u1ed1c gia c\u1ee7a Miss Supranational \u1edf nhi\u1ec1u qu\u1ed1c gia. \u0110i\u1ec1u n\u00e0y \u0111\u00e3 khi\u1ebfn c\u00e1c Gi\u00e1m \u0111\u1ed1c Qu\u1ed1c gia v\u00f4 c\u00f9ng ph\u1eabn n\u1ed9 v\u00e0 g\u1eedi tin nh\u1eafn khi\u1ebfu n\u1ea1i \u0111\u1ebfn BTC Miss Supranational 2018 \u1edf Ba Lan.Tr\u01b0\u1edbc th\u00f4ng tin n\u00e0y, Minh T\u00fa ho\u00e0n to\u00e0n gi\u1eef th\u00e1i \u0111\u1ed9 l\u1eb7ng v\u00e0 v\u1eabn ti\u1ebfp t\u1ee5c c\u00f9ng c\u00e1c th\u00ed sinh Miss Supranational tham g\u00e1 c\u00e1c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng t\u1ea1i cu\u1ed9c thi. Cho \u0111\u1ebfn m\u1edbi \u0111\u00e2y, c\u00f4 \u0111\u00e3 \u0111ang t\u1ea3i lo\u1ea1t \u1ea3nh thu\u1edf nh\u1ecf l\u00ean trang Facebook c\u00e1 nh\u00e2n, k\u00ea d\u00f2ng chia s\u1ebb: "Missing Home. Anh Hai m\u1edbi g\u1eedi s\u00e1ng nay gi\u1eefa b\u1ea7u tr\u1eddi t\u00e2m h\u1ed3n \u0111\u1ea7y gi\u00e1ng b\u00e3o ". \u0110\u1ed9ng th\u00e1i n\u00e0y c\u1ee7a Minh T\u00fa \u0111\u00e3 thu h\u00fat r\u1ea5t nhi\u1ec1u s\u1ef1 ch\u00fa \u00fd t\u1eeb c\u00f4ng ch\u00fang. \u1ede \u1ede \u1ede \u00f4 \u00f4 \u00f4 \u00f4 \u00f4 \u00f4 \u00f4 \u00f4 \u00f4 \u00f4 \u00e1n \u00e1n \u00e1n \u00e1n \u00e1n \u00e1n \u00e1n \u00e1n Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min.\u0102 n n n th b b b v v v v v an an an Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min. Hi\u1ec3n t\u1ea1i, ngo\u00e0i chia s\u1ebb c\u1ee7a Hoa H\u1eadu H\u1ea3i D\u01b0\u01a1ng, ng\u01b0\u1eddi \u0111\u01b0\u1ee3c cho \u0111\u1ee9ng sau v\u00e0 c\u00f3 h\u00e0nh \u0111\u1ed9ng b\u00f4i nh\u1ecd danh d\u1ef1 Minh T\u00fa v\u1eabn ch\u01b0a c\u00f3 ph\u1ea3n h\u1ed3i n\u00e0o v\u1ec1 s\u1ef1 vi\u1ec7c.\n\n\n\r\n(runinit = window.runinit || []).push(function () {\r\nvar footerFbSdk = {\r\nisLoaded: false,\r\ninit: function () {\r\nvar me = this;\r\n$(window).scroll(function () {\r\nif ($('.k14-home').length > 0 && $('#liSuKien').length > 0) {\r\nvar pScrollCuon = $(window).scrollTop();\r\nvar liSuKienTop = $('#liSuKien').offset().top;\r\nif (pScrollCuon >= liSuKienTop && !me.isLoaded) {\r\nme.LoadFbSdk();\r\nme.isLoaded = true;\r\n}\r\n}\r\nelse if (!me.isLoaded) {\r\nme.LoadFbSdk();\r\nme.isLoaded = true;\r\n}\r\n});\r\n},\r\nLoadFbSdk: function () {\r\n(function (d, s, id) {\r\nvar js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];\r\nif (d.getElementById(id)) return;\r\njs = d.createElement(s); js.id = id;\r\njs.src = \"http:\/\/connect.facebook.net\/vi_VN\/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8\";\r\nfjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);\r\n}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));\r\n}\r\n};\r\n\r\nfooterFbSdk.init();\r\n});\r\n\r\n[ad_2]\r\nSource link "}</script> </article><!-- .post-listing --> <section id="related_posts"> <div class="block-head"> <h3>Related Articles</h3><div class="stripe-line"></div> </div> <div class="post-listing"> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://uneath.com/vietnam/water-flowed-into-houses-hundreds-of-high-ranking-households-ran-away/"> <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" style="background:url('https://image.thanhnien.vn/w2048/Uploaded/2021/jbvunuc/2021_10_17/z2852962311746-c3f15986afcaf2108e3b62dee7efab85-9520.jpeg') no-repeat center center;-webkit-background-size:cover;-moz-background-size:cover;-o-background-size:cover;background-size:cover;width:310px;height:165px;" class="attachment-tie-medium wp-post-image nelioefi" alt="" /> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://uneath.com/vietnam/water-flowed-into-houses-hundreds-of-high-ranking-households-ran-away/" rel="bookmark">Water flowed into houses, hundreds of high-ranking households ran away</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>October 17, 2021</span></p> </div> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://uneath.com/vietnam/titi-was-shocked-when-he-took-100-nude-photos-in-front-of-the-mirror/"> <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" style="background:url('https://kenh14cdn.com/203336854389633024/2021/10/16/87-1634352130166383789431-16343521636301431559518.png') no-repeat center center;-webkit-background-size:cover;-moz-background-size:cover;-o-background-size:cover;background-size:cover;width:310px;height:165px;" class="attachment-tie-medium wp-post-image nelioefi" alt="" /> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://uneath.com/vietnam/titi-was-shocked-when-he-took-100-nude-photos-in-front-of-the-mirror/" rel="bookmark">TiTi was shocked when he took 100% nude photos in front of the mirror</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>October 16, 2021</span></p> </div> <div class="related-item"> <h3><a href="https://uneath.com/vietnam/the-first-school-in-ho-chi-minh-city-to-inform-students-to-focus-on-studying-zing/" rel="bookmark">The first school in Ho Chi Minh City to inform students to focus on studying – Zing</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>October 15, 2021</span></p> </div> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://uneath.com/vietnam/the-club-of-oman-wants-to-buy-hoang-duc/"> <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" style="background:url('https://image.thanhnien.vn/w2048/Uploaded/2021/tpuoahu/2021_10_14/20211014-134352-4710.jpeg') no-repeat center center;-webkit-background-size:cover;-moz-background-size:cover;-o-background-size:cover;background-size:cover;width:310px;height:165px;" class="attachment-tie-medium wp-post-image nelioefi" alt="" /> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://uneath.com/vietnam/the-club-of-oman-wants-to-buy-hoang-duc/" rel="bookmark">The club of Oman wants to buy Hoang Duc</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>October 14, 2021</span></p> </div> <div class="related-item"> <h3><a href="https://uneath.com/vietnam/quickly-pull-workers-back-from-rao-trang-3-hydroelectric-power-station-around-storm-no-8-24h-news-to-avoid/" rel="bookmark">Quickly pull workers back from Rao Trang 3 hydroelectric power station around storm no. 8 – 24h News to Avoid</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>October 13, 2021</span></p> </div> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://uneath.com/vietnam/phillip-nguyen-how-does-the-billionaires-young-master-pamper-his-girlfriend/"> <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" style="background:url('https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/660/2021/10/12/linh-rin-ban-trai-anh-nvcc-1634011709833.jpeg') no-repeat center center;-webkit-background-size:cover;-moz-background-size:cover;-o-background-size:cover;background-size:cover;width:310px;height:165px;" class="attachment-tie-medium wp-post-image nelioefi" alt="" /> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://uneath.com/vietnam/phillip-nguyen-how-does-the-billionaires-young-master-pamper-his-girlfriend/" rel="bookmark">Phillip Nguyen – how does the billionaire’s young master pamper his girlfriend?</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>October 12, 2021</span></p> </div> <div class="clear"></div> </div> </section> <div id="comments"> <div class="clear"></div> </div><!-- #comments --> </div><!-- .content --> <aside id="sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> </div><!-- .theiaStickySidebar /--> </aside><!-- #sidebar /--> <div class="clear"></div> </div><!-- .container /--> <div class="clear"></div> <div class="footer-bottom"> <div class="container"> <div class="alignright"> Powered by <a href="https://uneath.com">https://uneath.com</a> | Designed by <a href="https://uneath.com">uneath</a> </div> <div class="alignleft"> © Copyright 2021, All Rights Reserved </div> <div class="clear"></div> </div><!-- .Container --> </div><!-- .Footer bottom --> </div><!-- .inner-Wrapper --> </div><!-- #Wrapper --> </div><!-- .Wrapper-outer --> <div id="topcontrol" class="fa fa-angle-up" title="Scroll To Top"></div> <div id="fb-root"></div> <div id="footer"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- naaju --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-3916030386236292" data-ad-slot="9582819124" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div><script type='text/javascript' id='tie-scripts-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var tie = {"mobile_menu_active":"true","mobile_menu_top":"true","lightbox_all":"","lightbox_gallery":"","woocommerce_lightbox":"","lightbox_skin":"dark","lightbox_thumb":"vertical","lightbox_arrows":"","sticky_sidebar":"1","is_singular":"1","reading_indicator":"","lang_no_results":"No Results","lang_results_found":"Results Found"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://uneath.com/wp-content/themes/sahifa/js/tie-scripts.js' id='tie-scripts-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://uneath.com/wp-content/themes/sahifa/js/ilightbox.packed.js' id='tie-ilightbox-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://uneath.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js' id='wp-embed-js'></script> </body> </html><script type="text/javascript">(function(){window['__CF$cv$params']={r:'6a1fcfa279eb5b34',m:'bn_n1RYFSyuQeEAO3oJVEx7uS_sG.qLkVgHrmmZIcpM-1634875147-0-Aa6hQy+iWknvcix/CW0EAfsj+WXQxNbrittJVR6iBITro7MhmxtiUE0FM7FkTAYnOqsBpUunx/XgthpHjSfjoqYp3K1JfoZMOGnhNeU/vP03s0BOwGQ56p+WDpRSl2+G+adfl1DAyvXwETXON7/GnbAhf/KdetzV61Qm/o9DYk5g64CsjA8ZQYzwS5yJylxBQUEJgjX2HAQJPh4INsY7wixWsAnuMaqugg6GAtqqdyevBURq6JeOe7MaYlLlIRbJjg==',s:[0x1a8bc9eb2f,0x25081eed41],u:'/cdn-cgi/challenge-platform/h/b'}})();</script>