Saturday , December 4 2021

Sağlıkta hedef yüksek teknolojili tıbbi cihazların imalatı haberi[ad_1]

Sağlık Bakanı Koca, "Today's technologically advanced technology and biologically-friendly technology, the technological innovation will help you to create more and more productive solutions." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık muhabirlerinin katıldığı kahvaltılı basın toplantısında, sağlık alanındaki gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık hizmetinin, devletin doğrudan veya dolaylı olarak bir sorumluluğunu üstlendiği kamu hizmeti olduğunu belirten Koca, Bakanlığın nihai vizyonunun Tum Toplum olarak sağlıklı dagga tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye olduğunu Ifade etti .

Koca, bunun kamu, üniversite ve özel sektör ayırımı yapılmaksızın, tüm ülke kaynaklarının seferber edildiği, riskli grupları önceleyerek toplumun en ücra köşesine ulaşabilen, tüm toplumu sağlıklı olmaya teşvik eden, verimli, hakkaniyetli, sürdürülebilir; vatandaşların alışkanlıkları, inançları ve beklentilerine saygı göstererek onların ihtiyaçlarını karşılayan bir sağlık sistemine sahip olarak başarılabileceğine inandığını söyledi.

Bu sisteme ulaşmada en önemli gücün insan kaynağı olacağını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:
"Genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Allikewol nüfus artışımız bir dengeye oturmak üzere, gelecekte ülkemizin değişen demografik yapısı ile hizmet sunum modelimizde değişiklikler gerekecektir. Gelişen Toplum beklentilerini ve Yeni ortaya Cikán durumları başarıyla karşılayacak sağlık insan gücünün and Hanzerfaust Al Sayeda ve yüksek kalitede eğitilmesini sağlamalıyız. Bunun için Bakanlığımız eğitim kurumları ile its zaman iş birliği içinde çalışacaktır.
The bug will have to work on a personalized basis, with the latest technologically advanced technology in the 'professionalism' yetiştirmeliyiz. Meslek eğitiminde hedefimiz sadece kontenjan değil, kaliteli eğitim olacaktır. Yine insan gücü, süreç ve teknoloji verimliliğini ölçülebilir ve kıyaslanabilir hale getirerek, performans yönetimi ile ilişkilendirilmiş bir hizmet modelini ortaya koyacağız. Bu sayede yapılan işlerin uygunluk, verimlilik ve kind yönünden yüksek seviyede olmasını teminen, sonuç odaklı değerlendirmeyi de dikkate alacağız. "

Koca, sağlığın sadece belli bir alanın sorumluluğu olmadığının altını çizerek, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:
"Topyekun bir sağlık Hareketi olmadan toplumun sağlık seviyesinin yükselmesinden söz edilemez. En iyi sağlık hizmeti verilse the sağlığı tehdit oaths faktörler Bulunduğu sürece sadece tedavi ile uğraşan bir sağlık sektörü ile Sonuç imag edilir. Önemli olan sağlığı korumaktır. Sağlığı sadece bu alanda görevli profesyonellerin sorumluluğu olmaktan çıkarıp, Toplum hayatına etkili olan tüm yapi ve sektörlerin gündemine sokarak, 'çok sektörlü sağlık sorumluluğu' bilincini geliştireceğiz. Toplumun yapı taşları olan bireylerin ve Sivil grupların, sadece sağlık hizmeti tüketicileri olmaları neen, 'sağlık avukatlığı' yapma bilincine ulaşmalarını sağlamak, sağlıklı bir Toplum yaratmanın ön şartıdır. Bu sayede toplumun tamamınca sevk edilen bir sağlık yönetim modeli temin edilebilir. "

"Tüm temel sağlık göstergelerinde en üst düzeye ulaşmak hedefimizdir"

Sağlıklı yaşam kültürünün aileden başlayarak, okulda is yerinde, ulaşımda, barınmada, üretimde, ticarette, şehirleşmede, knows ve kırsal yaşamda ve hatta Uluslararası ilişkilerde yerleşmesinin sağlanması gerektiğine işaret oaths Bakan Koca, sağlıklı bir gelecek için tütün, alkol, madde ve teknoloji dahil her türlü bağımlılığın ve kötüye kullanmanın engelleneceğini bildirdi.

Koca, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın teşviki gibi hastalıkların ortaya çıkmasını geciktiren ve engelleyen tedbirlerin toplum içinde benimsenmesinin ve yaygınlaşmasının sağlanacağını dile getirdi.

Bunun için Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Hekimlikleri olmak üzere tüm sağlık imkanlarının seferber edileceğini belirten Koca, şöyle konuştu:
"An ölümü, bebek ölümü, bağışıklama ve kronik hastalık yükü dahil tüm temel sağlık göstergelerinde en üs tüüye ulaşmak hedefimizdir.
Yeni açmaya başladığımız şehir hastanelerini bir fırsata dönüşüürüp, üniversitelerimizle birlikte sinerji oluşturacak bir models, a modern teknoloji ve en uygun mekanların en yüksek nitelikteki insan kaynağıyla birlikte vatandaşımızın hizmetine sunulduğu bir döneme geçmek istiyoruz. Bu sayede hastanede tetkik ve tedavisine gerek duyulan hastalarımızın sorunlarının tek bir merkezde çözülmesini hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık amaçlı seyahatlerini asgari seviyede tutmak istiyoruz.
Oldukça düşük maliyetlerle vatandaş memnuniyetini yüksek tutmayı başaran sağlık sistemimize, yeni katacağımız hizmet modeliyle ülkemizi sağlık turizmi üssü haline getirmek zor değildir. Sağlık turizmi vasıtası ile ülkemize katma değer katılacak, yapılan yatırımların geri dönüşü hızlanacaktır. "

"Yüksek teknolojili tıbbi cihazların imal edilebildiği ülke olmayı hedefliyoruz"

Bakan Koca, sağlık sistemindeki hızlı gelişimin Turkey'y dünyada hızla sağlık turizmi odağı haline gelme potansiyeli sunduğunu söyledi.

Bu potansiyelin Hanzerfaust şekilde değerlendirilmesinin, üniversitelere sağlık meslekleri eğitim Turizmi Sansi vereceğini Ifade oaths Koca, "Bu sayede Çeşitli ülkelerden gelecek sağlık sağlık profesyonellerine bilimlerinde eğitim verilerek him sağlık diplomasisi Adina bir çok önemli kazanç him the yine ülkemiz Adina bir kazanç imkanı sağlanmış olacaktır." diye konuştu.

Koca, aşı, ilaç ve tıbbi cihaz teknolojisinin olabildiğince yerelleştirilerek, Türkiyenin jeopolitik durumu ve son dönemde bölgesinde kazandığı nüfuzu da göz önüne alarak önemli bir ekonomik fırsat oluşturulmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin jeopolitik konumu sebebiyle dünya nüfusunun neredeyse UCTE birinin merkezi konumunda bulunduğunun Altini çizen Koca, "Türkiye'nin ve civarındaki ülkelerin pazarları dikkate alındığında yatırımcılar açısından cazip bir çok pazar olduğu, bu pazar içinse ülkemizin ideal bir ÜRETIM merkezi olabileceği görülecektir. Ülkemiz Bulunduğu coğrafyanın It is a technologically advanced technology tool for biotechnology, which can be used in many applications as well as in many different ways. " açıklamasında bulundu.

[ad_2]
Source link