Sunday , October 24 2021

พ ท. แฉ! ผู้ สมัคร พรรค อะไร? ใช้ ของหลวง ปูด ทหาร ตาม อารักขา จี้ รบ. ตรวจ สอบ[ad_1]

พ ท. แฉ ผู้ สมัคร บาง พรรค ใช้ ของหลวง ปูด ทหาร ตาม อารักขา จี้ รัฐบาล – ค ส ช. ตรวจ สอบ ขอ "บิ๊ ก ตู่" ทำ จริง ป ม พูด กับ คน ไทย ใน เยอรมนี ว่า จะ จัดการ เลือกตั้ง ให้ บริสุทธิ์ ยุติธรรม เผย ต้อง กำชับ ให้ เจ้าหน้า รัฐ ที่ วางตัว เป็นกลาง

เมื่อ วัน ที่ 29 พ.ย. นาย อนุสรณ์ เอี่ยม สะอาด คณะ ทำงาน สื่อสาร การเมือง พรรค เพื่อ ไทย (พ ท.) กล่าว ถึง กรณี พล. ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า ค ส ช. ที่ ไป เยือน สหพันธ์ สาธารณรัฐ เยอรมนี ไป พูด กับ คน ไทย ใน เยอรมนี ระบุ รัฐบาล จะ จัดการ เลือกตั้ง ให้ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ว่า ขอ ให้ ท่าน พูด ทำ จริง อย่า ให้ เหมือน การ ประกาศ จะ จัดการ เลือกตั้ง ก่อน หน้า นี้ แต่ ก็ เลื่อน มา ถึง 5 ครั้ง

นาย อนุสรณ์ กล่าว ต่อ ว่า ซึ่ง ไม่ ได้ กระทบ เฉพาะ ความ เชื่อ มั่น ส่วนตัว ท่าน หรือ รัฐบาล แต่ กระทบ กับ ความ เชื่อ มั่น ของ ประเทศ คน ไทย รอ ความ หวัง จะ เข้า คูหา กา บัตร เลือกตั้ง อย่าง ใจจดใจจ่อ ด้วย ความ หวัง ว่า กระบวนการ ประชาธิปไตย จะ เป็น เครื่องมือ ให้ ประเทศ ก้าว ความ เชื่อม ใหม่ ประเทศ ไป ข้าง ข้าง หน้า เรื่อง ทั้งหลาย ของ ตัว เอง และ ความ น่า เชื่อถือ ของ ประเทศ และ ความ อยู่ รอด ทาง การเมือง ของ ตัว เอง


นาย อนุสรณ์ กล่าว อีก ว่า น่า กังวล ว่า ใน ช่วง ใกล้ เลือกตั้ง กลับ มี ภาพ เจ้าหน้าที่ รัฐ ไป อารักขา ผู้ สมัคร บาง พรรค ระหว่าง การ ลง พื้นที่ หาเสียง เลือกตั้ง ขอ ให้ รัฐบาล และ ค ส ช. ตรวจ สอบ ว่า มี การนำ เงิน ภาษี อากร ของ ประชาชน ไป ใช้ เพื่อ ประโยชน์ ทาง การเมือง ของ บาง กลุ่ม หรือ บาง พรรคการเมือง หรือ ไม่ เจ้าหน้าที่ ที่ ไป อารักขา ผู้ สมัคร ไป ใน เวลา ราชการ หรือ ไม่ เป็นการ เบียดบัง เวลา ราช กา ช่อง ไม่ ไม่ แล้ว การ ลง พื้น เป็น กล้าม กล่าว ถือ

"ขอ เรียก ร้อง รัฐบาล ให้ หลักประกัน ว่า จะ จัดการ เลือกตั้ง ที่ สุจริต และ เที่ยงธรรม ต้อง กำชับ เจ้าหน้าที่ รัฐ ให้ วางตัว เป็นกลาง ระมัดระวัง การ โยกย้าย เพื่อ เอื้อ ประโยชน์ ทาง การเมือง ให้ กับ กลุ่ม ใด และ ไม่ อนุมัติ งบประมาณ เพื่อ ประโยชน์ ของ ฝ่าย ใด ฝ่าย หนึ่ง เพื่อ นำ ไป สู่ การ เลือกตั้ง ที่ เสรี และ เป็น ธรรม อันเป็น การ สร้าง การ ยอมรับ และ ความ น่า เชื่อถือ ให้ เกิด ขึ้น กับ ประเทศ นาย อนุสรณ์ กล่าว

[ad_2]
Source link