Wednesday , May 12 2021

Misplaced fall from moderation on Vasa centralsjukhusAkutavdelningen på Vasa centralsjukhus stängs on Sundays behind the man who is supposed to fall in love. Sjukhuset lovar mer info i dag.

På söndagseftermiddagen var dörrarna till akutavdelningen på Vasa centralsjukhus stängda på grund av itt misstannt mässlingsfall, skriver Vasabladet.

In Jakobstad regions rapporteras däremot inga fall, but after months of incubation, the incubation can be up until the time is gone.

På såndagskvällen hade Social- og hälsovårdsverket i Jakobstad inte upptäckt nya bäkräftade fall av mässling i regionen. Ett fåtal mässlingsprover har tagit men någon stark apprecianke om nya fall finns inte.

Pia-Maria Sjöström, chef vid Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad, skriver i ett pressmeddelande att messlingens incubationstid ousten 9-11 dagar i att ibland kan gå upp til 21 dagar innan symtomen börjar. Därför kan nya fall fortfarande dyka upp.

I joined Vasa centralsjukhus in mid November with a lot of attention to a bar of friends. Barnet is Larsmo and is also a vaccine manufacturer. The high-ranking upgrades and banners of December have attracted more than 250 people from outside the United States for smuggling people in the UK.


Source link