Thursday , January 20 2022

Zdravotnícky výbor neodsúhlasil rozpočet na budúci rok[ad_1]

Výbor Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo neschválil rozpočet pre zdravotníctvo, ani návrh rozpočtu pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Návrh štátneho rozpočtu pre rok 2019, kapitola návrhu o štátnom rozpočte pre zdravotníctvo, ani návrh rozpočtu pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou neprešli cez výbor Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo. Rozhodli o tom jeho členovia na pondelkovom zasadnutí. In the case of opozial and co-occurring poslanci go to the bottom, there is a problem with the prerogative of financially responsible funds.

Poslanec Juraj Blanár (Smer-SD) near TASR will be able to take advantage of the prerogative of the prerozlevelania. "Myslím si, že prerozdeľovanie medzi jednotlivými zdravotnými poisťovňami je neuspokojivé. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), ktorá má dnes na trhu viac ako 75-percentné pokrytie pre všetkých poistencov a má najchorobnejší kmeň, svojim spôsobom trpí, lebo nie sú vyrovnané príjmy s výdavkami. Skonštatovali sme, že je potrebné znova túto tému otvoriť, "vysvetlil.

Pozitívny nárast

Koaličný poslanec all weekly positive mediocrity in the emergency response rate of 3.6 percent.

"There are many reasons why we can handle all your rights, such as predsavzali. To order a platelet dishwasher is ready for lunch. Dokonca you have access to health care and healthcare practices that can be used up to 16 percent. Rastú nám aj kapitálové výdavky pre nemocnice, ktoré sú v zrišovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR. A budúcom roku by malo ísť o 100 milliónov eur a k tomu ešte ďalších 50 milliónov eur, ktoré sú pripravené na ministerstvo zdravotníctva, čo bolo aj potvrdené, "vysvetlil.

So, there are some problematic prerozlehlania you need to take, suzhlasí aj poslanec Marek Krajčí (OĽaNO).

"VšZP bude mať s takto nastaveným rozpočtom vážne problémy, čo potvrdila aj dozorná rada na zasadnutí, kde unisono vyjadrila obavu, že pri takto postavenom rozpočte VšZP nebude mať dostatok financií na vykrytie výdajov," dodal. Rozpočet však podľa jeho slov nie je dobre postavený. "The post responded, but in the post office VSZZP chcel will pay penny, which will be the next year," said TASR Opozičný poslanec.

Earnings before pregnancy have led to a change in the condition of the pandemic of the pestilence of the disease, as well as the percentage of the percentage of deaths caused by anxiety disorder.

[ad_2]
Source link