Thursday , January 20 2022

Obec price poľskej hranici má päť vojenských cintorínov[ad_1]

V Čertižnom postarali o pietne miesta z 1. svetovej vojny.

Nov 25, 2018 o 0:00 TASR

ČERTIŽNÉ. Počas prvej svetovej vojny prebiehali v okolí obce Čertižné v okrese Medzilaborce boje najmä na prelome rokov 1914 a 1915.

I am looking forward to welcoming you to the chatting.

There are many reasons why you are going to be in the country, and you are in the slovensko-poľskom pohraničí.

You can choose from the most recent menuPrečítajte si tiež: V Čertižnom je pochovaný významný rusínsky buditeľ Dobriansky

Ako informoval predseda Klubu vojenskej história (KVH) Beskydy Martin Drobňák, k ich finálnej podobe a rozmiestneniu sa pristúpilo až po prvej svetovej vojne, a to preto, že v katastri obce evidovali veľmi veľa roztrúsených hrobov.

"Starostlivosť o tieto pietne miesta bola pomerne náročná. Žandárska stanica, ktorá zabezpečovala i údržbu a evidenciu, za začiatkom 20. rokov minulého storočia rozhodla, že pripraví plán exhumácií a ažbudovania komplexu cintorínov, aby sa ušetrili peniaze a zjednodušila sa starostlivosť o hrobové miesta, "vysvetlil.


Chat with video ads

Náročná and dobre odvedená práca žandárov

Kataster Čertižného rozčlenili do plaitich samostatných okruhov and in každom z nich sa vybralo jedno miesto, kde bola masová šachta or zhluk niekoľkých hrobov, zvyšné sa na tieto lokality prenášali.

Robilo did postpone, in 1922.

"Existuje k tomu pomerne presná evidencia." "We are looking forward to hearing from you, who have come to the forefront of the exile, who have the power to do so, and the protocols will be able to do so," said Drobňák.

Nie všetky obete exhumovali

Na cintorínoch sú pochovaní vojaci rakúsko-uhorskej a ruskej armády.

Nie všetky hroby však boli podľa jeho ďalších slov exhumované, preto počet tých, ktorí zahynuli, je pravdepodobne vyšší ako ten, ktorých pochovali.

Predseda KVH Beskydy spomenul, že ďalšie hroby sú aj na území Poľska.

"Too cintoríny umiestnené na značenej turistickej trase, ktorá vedie po hranici, ich do budúcna predurčuje na to, aby boli aj kultúrno-historickou zaujímavosťou tohto regiónu," uzavrel.

Spávu a údržbu cintorínov má na starosti obec, ktorá v tejto súvislosti spolupracuje s miestnymi poľovníkmi.

[ad_2]
Source link