Sunday , May 29 2022

Dotácie na e-autá by mali pokračovať v rámci nového plánu elektromobility[ad_1]

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky konečne predložilo návrh nového plánu na podporu elektromobility na Slovensku. Obsahuje 16 opatrení and nesie názov "Akčný plán rozvoja elektromobility in the Slovak Republic". Čoho všetkého sa môžeme dočkať?

Priame dotácie na e-autá

Minister for Foreign Affairs of the Republic of Macedonia (MH SR) is seeking a prime project on behalf of the financial support of electric power and plug-in hybrid automobiles. To be sure, you will be able to do so by financially dotacy. Project price range will be realized by 2019 to 2020. Dotácie by sa mali po novom vzťahovať aj na vozidlá kategórie L7e, t.j. malé metské 4-kolesové vozidlá, tzv. "Ťažké štvorkolky".

Podpora nabíjacej infraštruktúry

Dotačný program so bude vzťahovať aj na výstavbu, prestavbu a rekonštrukciu nabíjacích staníc. Jeho cieľom je rozvoj nabíjacej infraštruktúry pre nabíjateľné vozidlá v potrebnej miere. Priam finančná podpora nabíjačiek má do roku 2020 prispieť k ich zoštvornásobeniu (aktuálne 192).

Rok Plán
Výstupný výkon stanice
up 22 kW nad 22 kW Stojanov spolu
(stredne rýchle) (rýchle)
2016 50 30th 80
2017 100 40 140
2018 200 80 280
2019 400 120 520
2020 600 150 750
2025 1 200 300 1 500

Budovanie nabíjačiek pri výstavbe parkovacích miest

Vámci výstavby nových nebytových budov či pri ich významnej rekonstrukcii sa uvažuje o povinnom budovaní nabíjacích staníc (najmenej jednej) v rámci príslušných parkovísk, a za za predpokladu, že k budove prislúcha viac ako 10 parkovacích miest. Zároveň sa počíta so zabezpečením trubkových rozvodov pre neskoršiu inštaláciu nabíjacích bodov, a pre pre aspoň 1 z 5 parkovacích miest za predom stanovených predpokladov.

Budovanie nabíjačiek na parkoviskách štátnych inštitúcií

Nabíjacie stanice by mali byť dostupné aj na parkoviskách úradov štátnej správy, a to za predpokladu, že úrad disponuje verejnými parkovacími miestami.

Špeciálne "zelené" ŠPZ

Electromobility and plug-in hybrid by mali will allow you to select the appropriate znatas (ŠPZ). I would like you to have a spam innocent type, but I will not be able to give you a try. And to keep upsetting the best prices for MHD, you will be able to choose the right one.

spz elektromobily hybridy sr zelena

Návrh farebne odlíšenej ŠPZ pre elektrické vozidlá. Zdroj: MH SR

Podpora výroby batérií SR

Slovak and european premiums are competing in the field of electronics and electric batteries of electromobiles and energy efficient. Z toto dôvodu vznikla Európska aliancia pre batérie, ako aj Slovenská aliancia pre batérie, ktorá je jej súčasťou. Členom slovenskej aliancie je aj MH SR, ktoré ju zahrnulo do svojho akčného plánu.

Informačná kampaň

Competent tax returns, they are not liable for electromobility in the region. Electricity has the advantage of propagating a prosthetic solution, which will help you to get informed about the web. Ten má obsahovať komplexné spotrebiteľské informácie a databázu nabíjacích staníc na Slovensku.

Zrýchlený odpis elektromobilov

Elektromobily by sa mali taktiež dočkať zvýhodneného odpisovania, a to "In addition to the odpisovej skupiny s dobou odpisovania 2 roky alebo zavedením zrýchleného odpisovania iba pre elektromobily zaradené do odpisovej skupiny 1. "

Ďalšie opatrenia:

  • Maximum speed and maximum speed are preceded by electric vehicles.
  • The primary principle of civilization is to reduce the cost of motor vehicle excavation.
  • Podpora vytvárania nízkoemisných zón a súvisiace zvýhodnenie "zelených" služieb – napr. Sprinklerie pre taxi služby či dodávateľov jazdiacich na elektrických vozidlách.
  • Zjednodušenie administratívneho procesu pri výstavbe nabíjacej infraštruktúry.
  • Prisposibirie elektrotechnickej kvalifikácie pre výrobu a servis elektrických vozidiel.

"Aknýý plán rozvoja elektromobility in the Slovak Republic" has to offer a mediator for a prime connomance, but it has to be done in a reliable way to save money. Veríme, že sa tak stane v jeho plnom znení.

SÚVISIACE ČLÁNKY:
Slovensko and Česko budú spolupracovať v oblasti podpory elektromobility
Rebríčky predaja e-áut v Európe v tomto roku. How do you know Tom Slovensko?
Tesla sa chystá expandovať po celom svete. Nevynechá ani náš región

Zdroj: Návrh acquires planko electromobility in SR, titulná fotografia: MH SR

[ad_2]
Source link