Monday , January 17 2022

Arytmia – epidemic nového milenia? – Domáce – Správy[ad_1]

Nepravidelný rytmus srdca patrí medzi najvýraznejšie zdravotné problémy sveta. V novej správe to tvrdí Svetová asociácia fibrilácie predsiení. The epidemic of the new millennia – the fibrillation of the predominance of the definite language – has led to the development of the quality of life over 11 million pacifiers in the European Union, and will continue to serve as a financially successful socialist spouse. Tie podľa odhadov presiahnu sumu tri miliardy eur ročne.

Správa zdorzňuje, že do roku 2030 sa počet pacientov s týmto
The most important thing to do is to get 70 percent to 2050
v Európe v porovnání s inými krajinami sveta k najvyššiemu nárastu
výskytu fibrilácie predsiení. Okrem to do this about 2030 očakáva nárast
počtu mozgových príhod z 280- na 340-tisíc novodiagnostikovaných
ischemických náhlych cievnych mozgových príhod. Správa predpokladá aj
nárast počtu hospitalizácií a návštev lekára v ambulancii kvôli
fibrilácii srdcových predsiení, ktoré by mali atakovať hranicu až štyroch
Millions of hospitalizations and 120 million ambulants.

"Fibrilácia predsiení je najčastejšia srdcová arytmia a móže to byť
invalidizujúce ochorenie so život ohrozujúcimi komplikáciami pre pacientov.
Žiaľ, jej výskyt v Európe aj na Slovensku stále rastie. Nedostatočné
povedomie o záťaži spojenej s fibriláciou znamená, že je ťažké jej
pre-payment of prioritization in the plumbing practice of napriek rastúcim
dosahom na zdravotné systémy, "hovorí doktorka Gabriela Kaliská,
predsedníčka Slovenskej asociácie srdcových arytmií a primárka oddelenia
srdcových arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb
v Banskej Bystrici.

Fibrilácia predsiení je charakteristická nepravidelným a často rýchlym
srdcovým rytmom, ktorý vedie k nekoordinovaným sťahom dvoch srdcových
predsiení. Nepravidelný rytmus môže spôsobovať vznik krvných zrazenín.
Pacient je tak vystavený riziku vzniku cievnej mozgovej príhody spojenej
s fibriláciou predsiení. Toto ochorenie je zacerné najmá v tom, že až
At least 30 percent pacientov nepociťuje žiadne príznaky arytmie. Pacienti
You will not have to worry about it, or you will not have it. Ide však
a typical progresive device, which is one of the most popular pacientov
v priebehu roka zmení z chvíľkovej fibrilácie na tzv. stálu fibriláciu
predsiení.

Ochorenie postihuje najmä ľudí po 60. roku života. Nevyhýba sa ani
mladej generácii. "Aj na Slovensku rastie počet ľudí, ktorým bola
diagnostikovaná fibrilácia predsiení, a to nielen vo vekovej kategórii nad
60 rokov, ale aj mladšej vekovej skupine od 22 to 44 rokov, "upozorňuje
Doctor Peter Hlivák, president of the Slovak Republic Cardinal Slovenskej
First and foremost prime oddelenia and cardiomycin cardiologist Národného ústavu
srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Len v minulom roku malo podľa
Národného centra zdravotníckych informácií fibriláciu predsiení
120 340 ľudí. Z toho vo vekovej skupine 22 to 44 rokov to bolo až
17 433 ľudí. There are 20 percent of the pacient, which will be used as a whole
príhodu, malo zistenú bavriláciu predsiení, ktorá je dnes dobre
liečiteľným ochorením, pópiľ sa včas zistí a pacient dodržuje
liečbu.

Ochorenie je zákerné v tom, že nie u každého pacienta sa prejaví
Typickými príznakmi, ako je búšenie srdca, nepravidelný rytmus, slabosť a
únava či dýchavičnosť. There are 30 percent pacientov nepociťuje tieto
ťažkosti a lekár in zistí diagnózu až v momente, keď utrpia cievnu
mozgovú príhodu. The ECG has the right to review and approve it
toto ochorenie lieči medikamentózne alebo tzv. katétrovou abláciou či
operačne.

[ad_2]
Source link