Sunday , October 24 2021

£ uków. Kierowca potr ± ci³ na pasach 41-latkê i próbowa³ j ± podnie¶æ[ad_1]

Do zdarzenia dosz³o we wtorek w £ ukowie (woj. Lubelskie) na ul. Piņsudskiego. 62-year-old kierowca nissana potr ± ci³ 41-letni ± mieszkankê miasta. Kobieta pod wp³ywem uderzenia upad³a nieopodal auta. Policja opublikowa³a nagranie to zdarzenia – jak podaje – "ku przestrodze"

£ uków. Potr ± ci³ kobietę i próbował jej "pomóc"

In a movie contest, 41-latka never rozejrza³a się przed wej¶ciem na pasi. Widaæ też, że kierowca nie jecha³ bardzo szybko i spokojnie mógł wyomować. Dziwiæ może też zachowanie prowadz ± cego pojazd tuż po zdarzeniu. 62-čír wysiad³ z samochodu i poňpiesznie próbowa³ podnie¶æ kobietek, nie wiedz ± c, na ile poważne ma obrażenia. W koścu daje wygraną i wraca do samochodu, kilka sekund pońniej na miejscu pojawia się policja.

Policja ocenia sytuacjê jednoznacznie: że kierowca nie zachowa³ szczególnej ostrożno¶ci oraz nie ust ± pi³ kobiecie pierwszeństwa. Mêżczyzna t³umaczy³, że to piesza wtargnę³a na pasy bezpo¶rednio przed jego samochód. Za "rażą ce naruszenie przepisów" funkcjonariusze zabrali mężczynie prawo jazdy. Speak to speak mia³a fina³ w s ± dzie.

[ad_2]
Source link