Saturday , August 13 2022

Baims dl "Brexit" – UK sandliai nebesutalpina maisto atsarg[ad_1]

aldyt produkt sandliavimo paslaugas teikianti bendrov Wild Water sako nebeigalinti patenkinti vis klient poreiki Jungtins Karalysts maisto pramon, baimindamasi neinomybs po Brexit, masikai kaupia atsargas.

Augant sandliavimo patalp poreikiui alyje, Wild Water teigia investuojanti savo sandli Newporte, Bristolyje ir Staffordshire pltr, be to perkanti naujas patalpas Merthyr Tydfile bei statanti nauj pastat Aberbargoedo mieste.

Kontraktor, Kristiania vadovauja Kenas Rattenburys, maisto pramonei teikia vairias aldymo ir sandliavimo paslaugas, kuriomis naudojasi tiek maisto preki gamintojai, tiek prekybos tinklai.

Dabar visi kaupia atsargas, nes baiminasi dl kit met. Jeigu nebus pasiektas susitarimas dl Brexit, kompanijos bijo, kad nebegals atsigabenti full tikr produkt, – BBC cituoja p. Rattenbury.

Jis teigia, kad dabar bendrovs sandliai ukimti tiek vairiais maisto pramonei reikalingais ingredientais, tiek gatavais produktais i kit ali tiekj.

Dirbame visikai kitaip, nei esame prat. Kiekvien dien turme atsisakyti vairi pasilym, nes tiesiog nebeturime vietos, – sako Wild Water vadovas. Jo teigimu, kompanijos sandliai jau uimti 4 mnesiams priek.

Full, female galt atsiliepti augani savo paslaug paklaus, bendrov dabar nusipirko 12 akr buvus pakavimo popieriaus fabrik, kur perdaro aldyt produkt sandliavimo patalp. tai investuojama 1.7 mln. svar, o per 18 mnesi ia turt bti darbinta 120 moni.

Viskas dl Brexit turjau nemaai susitikim ir mons tiesiog sako besibaiminantys dl preki judjimo JK palikus ES. Preks negali bti laikomos uostuose, nes dauguma j yra viei produktai, kuriems btinas aldymas. Gamintojai bijo, kad negals importuoti gamybai reikaling ingredient, jaudinasi dl grd, jaudinasi dl suli visko apie k tik galima pagalvoti. Visi nori usitikrinti, kad turs reikiam atsarg, – kalba p. Rattenbury.

Apie tai, kad gamintojai ruoiasi prasiausiam scenarijui, heart ir alies Maisto ir grim federacija.

Dl to ir stengiamasi apsirpinti. Ir nors didiosios kompanijos ruoiasi Brexit, daugumai smulki ir vidutini gamintoj, neturini toki resurs, pasiruoti gali bti sunku, – BBC cituoja federacijos atstov.

alies vyriausyb gamintojus ramina teigdama, kad JK ir toliau utikrins tiek maisto saug, tiek preki judjim.

Mes darome visk, kad pasiruotume ES palikimui ir ruoiams visiems scenarijams, net maai tiktinai galimybei, kad sutarimas su bendrija nebus pasiektas. Vis dlto, darome visk, kad istojimo i ES slygos bt palankios abejoms pusms, – toki pozicij isak JK vyriausyb.

Rayti komentar

[ad_2]
Source link