Sunday , October 17 2021

Plekanec o vlce o syny: Mm hus ki, Lucie na m ve pedem nachystala!Rozvod s herekou, zpvakou a pedevm matkou svch dt si hokejista Tom Plekanec pedstavoval pln jinak. e se spolu jako dva rozumn lid domluv, zveejn svj rozchod na sociln sti, pekaj pr dn medilnho honu a budou mt klid. A podle domluvy se vrt do eska, kvli synm, na nich se snad rozpad rodiny podepe co nejmn.

Those you want to do. From rozchodu uplynulo vce ne tvrt roku to Plekanec s Vondrkovou jsou v oteven rozvodov vlce. On sily splnil svj slib a mest dal tace NHL zvolil nvrat do eska, ona ale dl zstv in Montrealu a vypad to, e na nvrat vbec nemysl. A tak se nkdej reprezentan kapitn rozhodl udeit. Magazine MF DNES a novini Martinu Moravcovi poskytl rozshl rozhovor, v nm krom hokeje promluvil prv i o zkrachovalm manelstv. Vondrkov z nj s ism ttem rozhodn nevychz. Podle Plekance toti mla celou vc dopedu vborn promylenou!

Manelstv se pokazilo zhruba v polovin, asi po tyech letech to zaalo bt velijak. Lucka if there are some people who do not want to be in the future. Pokud dti budou ctit, e tam pro n mma je, byl jsem rd, e si me od rodiny odpoinout, rozptlit se a pracovat na sv karie. Nikdy jsem nechtl, aby s nimi jen sedla doma, a nevadilo mi, e lt do eska. A do njak doby, kdy u to zaalo bt moc. A to let the young man come from the cloak, and to let him alone, so that he may be able to bear it. Natsta mi do Kanady hodn jezdila pomhat moje mamka. Bylo to zrovna v dob, kdy taka zemel, Vysvtlil Plekanec nejprve.

<! –->

Ms hus, kdy si vzpomenu, co se water posledn dva roky. Nebo kdy si petu textovky, kter jsme si napsali. Too late, all of them were udlali and rozeli se. Ne e bychom si nadvali nebo si psali nco oklivho. The go was as low as jam by promoting the bumps. A j to celou dobu nevdl, pustila se novopeen posila gowns Ryt a brnnsk Komety do svoj stle jet zkonn manelky.

A pro sv tvrzen m Plekanec i dkazy. Msto plnovanho poklidnho rozvodu, pi nm by se na opatrovnictv syn dohodli jako rozumn lid, pr Vondrkov za zdy manela oslovila prvniku. Per Plekyho to anywhere you are looking.

Tetho srpna jsme se dohodli, e se rozejdeme. but if you do, you will not be able to do it with you. Dohodli jsme se, and to see how much Facebook you have, it will be a great way to get things done. Tady se vracm k tm textovkm. Na to mi na naseala, a se obrtm na jej pan in Montrealu. Zarazil jsem se: Jakou pan, co tm mysl? l Plekanec.

A onou pan byla, jak se ji d vytuit, prvnika.

Pru vdla, e se rozejdeme, tak se byla informovat. Sama mi to piznala. A jet dodala, and contact NHL, and you have to go to Potichu. Vechno mla dlouho promylen, zatmco j neml prvnka ani v esku a s nadszkou jsem vzal prvnho, kterho jsem potkal. Jet jsem mu naivn ekl, and they s Luckou urit rychle dohodneme. Njak is vyrovnme to o kluky is postarm. Those ona najednou pila s tm, and vichni jedeme do Canady and rozvod didneme dohodou tam. Vbec jsem nechpal pro, kdy jsme tou dobou oba i s dtmi byli v esku a navc jsme ei, popisuje hokejista.

Vondrkov parks from Canada to Canada, where you can find podcasts of paper, along with Plekanec dajn vbec nevdl. A tolo to jet pedtm, ne rozchod stihli vbec veejn oznmit.

Is syny or Vnoce? Pr Se sem nechyst …

Jak alo zmnno, jedinou nadj Tome Plekance naj je, e se alespo bhem Vnoc uvid se svmi dvma syny. This is the first place in Canada, Canada, and so on.

Lucka je z njakho dvodu v Kanad, dajn kvli klukm a jejich kole. Mlad Adam je ve ve kolce, star Maty se teprve u pst. Probst jsem to sodnosty a podle nich nen zmna prosted pro tak mal dti rozhodujc. Naopak, m dv dti pijedou, bude to pro n jednodu. Nejedou do neznma, ily tu v naem byt, maj tu babiky, esko znaj. Stresujc je pro n sp to, nevid ttu. Navc Lucka kala, and you can see that there is a nvtv, and doma jsme it's a brochure about it, and it's a good idea. Tak jsem tady a ekm, jestli to tak bude. Zatm mm zprvy, e se najednou rozhodla t v Kanad, k Plekanec.

A ani s Vnoci pli nadjn vyhldky podle svch slov nem.

Pod v to doufm. Nedovedu si pedstavit, jak synm za pra let vysvtlm, e nechodili do koly, mli przdniny a stejn nepijeli do eska, aby byli na Vnoce s ttou a s babikou, kter je navtvovala v kanad a pomhala je vychovvat. Podle toho, co vm, se s nimi jejich mma na Vnoce do eska nechyst. Go out, douf.

If you do not have a look at the Magazine MF DNES.


Source link